Zagospodarowanie – Informacja

Zagospodarowanie składnika majątkowego dotyczy tylko i wyłącznie pracowników UMB i oznacza możliwość przejęcia go nieodpłatnie przez dowolną komórkę organizacyjną Uczelni w terminie 14 dni od daty dodania informacji na stronie internetowej.