Sprzedaż – Informacja

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadzi sprzedaż swoich składników majątkowych. Zakupu mogą dokonywać  pracownicy UMB, studenci, osoby spoza Uczelni, a także firmy i instytucje.

Sprzedaż odbywa się w formie aukcji. Oferty można składać w terminie 14 dni od daty ukazania się informacji na stronie internetowej; o dokładnej dacie oraz godzinie zakończenia licytacji danego składnika informuje zegar odliczający czas do jej zamknięcia.