Kontakt

mgr inż. Monika Stocka – kierownik Sekcji Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku, tel. 85/ 748-54-74, email: monika.stocka@umb.edu.pl

mgr inż. Jarosław Ogonowski – kierownik Działu Informatyki i Teletransmisji, tel. 85/748-55-46, email: jaroslaw.ogonowski@umb.edu.pl

mgr Lech Gołębiewski – Specjalista, tel. 85/748-54-52, email: lech.golebiewski@umb.edu.pl

mgr Maja Żukowska – Starszy Referent, tel. 85/748-55-40, email: maja.zukowska@umb.edu.pl