Sprzedaż

Sprzedaż oznacza transakcję, w której Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku wyzbywa się składnika majątkowego za odpłatnością dokonaną przez Klienta.

Wyświetlanie jednego wyniku